Blog van koenw

 Heeft u interesse om uzelf en/of uw burgerinitiatief op de kaart van de Vlaamse burgerinitiatieven te zetten? En om te zien waar u zich positioneert in dit netwerk? Wie sleutelfiguren zijn? Wie jouw burgerinitiatief allemaal kent? Door het ganse netwerk in kaart te brengen en analyseren hopen we de burgerinitiatieven in Vlaanderen te versterken.

Maak samen de stad van morgen groener

Hoe zit het met groen in Antwerpen? Wat is goed? Wat kan beter? En waar moet de stad ingrijpen om een gezonde ‘stad van morgen’ te worden? Het Groenplan is een lijvig document dat de groene gebieden in Antwerpen in kaart brengt en een visie uittekent voor het groen in de stad. Antwerpen aan't woord begeleidt de stad met de organisatie van het participatietraject.

Hoe wil u het groen in de stad verbeteren?

Urwin Vyent aan't woord: Happy Suriname city!

Vrijdag 10 juni kwam Urwin Vyent in Antwerpen een lezing geven. Hij is één van de rijzende sterren in de Amsterdamse gemeentepolitiek. Hij werd geboren in het plaatsje Onverwacht in Suriname, kwam naar Nederland om sociologie te studeren en was daarna onder meer directeur van het Kwakoe-Podium in de Bijlmer, totdat hij bij de Gemeenteraadsverkiezingen van 2010, als lijstduwer, in de Deelraad van Zuidoost belandde voor GroenLinks.

We kopen samen den Oudaen

De stad Antwerpen verkoopt de Politietoren, een gebouw van Renaat Braem. Antwerps cultureel erfgoed, een landmark in de typische Antwerpse skyline. Een gebouw dat al decennialang fel besproken is in de stad. In ieder geval, een gebouw dat ondertussen het DNA van de stad is. 

 De Sint-Amanduskerk in Antwerpen-Noord is op zoek naar medegebruikers. Kerkfabriek 2060 is een nieuw initiatief in de wijk Antwerpen-Noord die dit wil coördineren. Naast een beperkt aanbod aan eigen initiatieven (feesten, performances en thema-avonden), voorziet Kerkfabriek 2060 ateliers voor de voorbereiding van buurtinitiatieven, voor kunstenaars of ambachtslui, en ruimte en tijd voor verhuur aan eenmalige en wederkerige initiatieven.

Een uur voor je buur en een Buur voor je uur!

 Buurtwerk Posthof Berchem heeft een ruilsysteem ontwikkeld waar mensen uit Berchem en omstreken beroep op elkaar kunnen doen. Het heet 'Buurttijd' Ook jij kunt meedoen! Als je je een uur inzet voor Buurtijd, ontvang je 1 ‘Buur‘ (β). Met β kun je iemand anders vragen jou te helpen. Je kunt je β ook gebruiken om deel te nemen aan groepsactiviteiten zoals een naaiatelier, workshops, een brunch,…

Samen toekomstvisies bouwen voor Zuiderdokken

 Eindelijk is het zover. Het formeel participatietraject voor de Gedempte Zuiderdokken is maandag formeel op gang geschoten door de stad met een persconferentie. Iedereen kan zijn mening geven via de internetbevraging. Van bij de start kan iedereen zijn zeg kwijt. Ook de aanstelling van een onafhankelijke intendant is een interessante piste.

Gazet van Deurne: een nieuwe, lokale online krant

Vandaag de dag krijgt een mens in 24 uren evenveel informatie te verwerken als een middeleeuwer in zijn hele leven. Dan kan je de vraag stellen of er nog plaats is voor een internetkrant. Daar tegenover staat dat in de vloed van gegevens die ons vanuit elke hoek van de wereld overspoelt, mensen vaak op zoek gaan naar de informatie van bij hen om de hoek. En daar mangelt het vaak aan: het hyperlokale nieuws.

Het participatiebudget

Naar aanleiding van de #Bel10 campagne van onder andere Radio 1 doen wij een idee voor de democratie van morgen. We stellen het participatiebudget voor. Als deel van hun loon- en opleidingspakket bieden werkgevers hun werknemers een budget aan (in de vorm van tijd) dat ze in functie van hun persoonlijke leerbehoeften spenderen aan een brede waaier van sociaal engagement en actief burgerschap.

De geboorte van de Antwerpse Burendag

Dit jaar vindt op vrijdag 29 mei de 10e editie plaats van de Antwerpse Burendag. Er volgen later dit jaar heel wat feestelijkheden. Maar hoe is de Antwerpse Burendag precies ontstaan? We graven terug in onze geschiedenis…

Inhoud syndiceren