Blog van koenw

In de natuur maakt religie niets uit

Omdat Antwerpen aan ’t woord, Red de Voorkempen en Natuurpunt, vaststellen, dat zij mensen van Marokkaanse en Turkse origine weinig of niet zien op hun activiteiten, gingen ze op zoek naar partners. Ze vonden die in Free Hands, Moskee De-Koepel en Green Deen, organisaties van overwegend mensen van Marokkaanse origine.

10 nieuwe samentuinen in district Antwerpen

 Samen tuinieren met buurtgenoten, elkaar ontmoeten en beter leren kennen. Dat is het doel van een samentuin. Een samentuin is een participatief project: de buurtbewoners beslissen samen hoe ze hun tuin beheren. Sommigen onderhouden de volledige tuin met zijn allen, anderen delen de tuin op in individuele percelen en onderhouden samen de gemeenschappelijke infrastructuur. Maar steeds is er een vorm van samenwerking tussen de tuiniers, de eigenaars en de stedelijke diensten.

Drie dagen Syrië op het menu

Tafels van Vrede pakt uit met een driedaagse activiteit met als centrale thema: Syrië en Syriërs in Antwerpen. Een boeiend programma met culturele activiteiten, muziek en verhalen. 

Droom je van een samentuin in jouw buurt?

In een samentuin kan je samen met buurtgenoten tuinieren. Maar in de eerste plaats is het een plek waar buurtbewoners elkaar ontmoeten. Iedereen is er welkom. Het district Antwerpen ondersteunt in 2016 de opstart van 10 nieuwe samentuinen in het district Antwerpen.

Verslag infoavond 'Islam en Natuur'

 Met 150 waren ze, jong en oud, mannen en vrouwen, moslims en niet-moslims, voor onze avond Natuur en Islam. Na een korte film met super-enthousiaste kinderen in het Rivierenhof, maakte prof. Roeland Samson (UA) een overzicht van de natuur- en milieuproblematiek, waar we, met zijn allen, voorstaan.

Droom de leegstaande kerk(kelder)!

In 2016 staat er heel wat te gebeuren onder de Sint-Amanduskerk in de Van Kerckhovenstraat, in het hart van 2060. Fundament (voorheen Baisement 2060) zal in de lente een vzw zijn die het gehele budget van de burgerbegroting zal gebruiken om de nodige basisvoorziening te installeren in alvast een groot deel van de kelder.

 In het najaar van 2015 organiseerde de stad een eerste participatiemoment. Burgers en ondernemers kregen de kans om mee na te denken over de zogenaamde projectdefinitie waarmee de vijf ontwerpteams aan de slag moesten. Vanuit Antwerpen aan’t woord deden we toen o.a. de concrete suggestie om de vijf ontwerpen terug te koppelen aan de bevolking vooraleer de definitieve keuze zou worden gemaakt door een onafhankelijke jury.

 Eerst was er een brainstorm en nu schrijft OpenAntwerpen zijn nieuwjaarsbrief 2016 aan het Antwerps bestuur. Een wens voor een open bestuurde stad. OpenAntwerpen vraagt hiervoor open data. OpenAntwerpen wil nu al een deel van de besluiten open maken.

Opening Buurderij Roma

Boodschappen doen via de Buurderij is efficiënt. Via het webplatform van Boeren&Buren bestel je allerlei producten. Je betaalt ook online en je gaat met je bestelbon naar De Roma. Daar haal je je bestelling af en klaar is het boodschappen doen!

Met een positieve blik op 2016!

De wereld en de stad zijn voortdurend onderhevig aan veranderingen. Als pleitbezorgers van een open, verbonden, positieve en participatieve stad bewegen wij zelf uiteraard continu mee. Als een kat beginnen wij in 2016 ook aan een (we zijn de tel ondertussen kwijt) nieuw leven.

Inhoud syndiceren