Blog van koenw

 Woensdagnamiddag 30 maart hebben we een heel aangenaam en boeiend gesprek gehad met 'den Bob van eetcafé Ultimatum', tevens ondervoorzitter van Antwerps horecaplatform. We hebben geluisterd naar zijn mobiliteitsknelpunten en -suggesties in de binnenstad. Mensen uit de horeca zijn heel sterk bezig met mobiliteit, da's duidelijk.

Klankbordgroep R11 (29 maart 2011, provant)

Gouverneur Cathy Berx gaf vanmorgen tekst en uitleg over Masterplan 2020, vooral het luik R11, en het inspraakproces. Een grote groep van betrokkenen wordt gegroeppeerd in een 'klankbordgroep' die op regelmatige tijdstippen wordt samengebracht. Op de klankbordgroep wordt iedereen die dat wil geïnformeerd over de plannen van de verschillende betrokken overheden. Tijdens de klankbordgroep mogen suggesties, vragen, bemerkingen meegegeven worden.

 Door het stralende lenteweer viel de opkomst wat tegen, maar de aanwezigen waren het roerend met elkaar eens; buurt- en wijkblogs, facebook, etc. kunnen de betrokkenheid in je straat of wijk wel degelijk vergroten. Andere conclusie; een virtueel netwerk staat in dienste van het echte persoonlijk contact van mensen met elkaar; op straat, in het buurtcafé etc.

Wijkvergadering milieueffectenrapport Nieuw Zurenborg

Op dinsdag 22 maart 2011 vond een wijkvergadering georganiseerd door de Zurenborgers en de stad samen. Bedoeling was om alle milieubekommernissen te inventariseren, mogelijke alternatieve scenario's, mogelijke maatregelen etc. De werkgroep bundelt alle info en geeft die door aan de dienst MER.

Wordt vervolgd...

Op de koffie bij Buurtcomité Campus

 Op woensdag 23 maart ben ik op de koffie geweest bij Annemie Kiggen van Buurtcomité Campus. Ze heeft me de geschiedenis van het buurtcomité uitgelegd, hoe het buurtcomité functioneert, wat goed en minder goed loopt, ...

Ze heeft me uitgelegd dat het samenleven met de studenten in haar buurt niet evident is. Meer en betere dialoog met en tussen alle betrokken partijen zou een begin kunnen zijn...

Werkgroep 3 Mijn mobiliteit

Op deze derde werkgroepvergadering verwelkomden we opnieuw een paar nieuwe gezichten. Nieuwe gezichten betekent nieuwe inzichten. De aanpak wordt zo elke keer sterker en sterker. Hebben we gedacht aan de afstemming met de plannen voor het doorgaand verkeer? Spreken we zowel senioren, jongeren, … voldoende op maat aan? Hoe willen we bijvoorbeeld mensen in Antwerpen bereiken de deur moeilijk uitkunnen, de taal nog niet volledig beheersen,… We leren elke keer weer bij!

Werkgroep 2, Mijn mobiliteit

Wat staat er in het mobiliteisplan Antwerpen? Hoe staat het met de wijkcirculatieplannen? Wie is er allemaal actief bezig met de mobiliteit in de stad. De werkgroep legt al deze informatie samen. Onze conclusies: Er wordt veel gepland, maar wat gebeurt er in de praktijk? Veel partners zijn actief, maar werken ze genoeg samen? …

Mijn mobiliteit op http://mijnmobiliteit.blogspot.com/

De mobiliteit in de stad. Of je nu fiets, stapt, autorijdt of tramt… elke Antwerpenaar zit er dagelijks in. Tijd dus om al deze ervaringen te verzamelen. Op mijnmobiliteit.blogspot.com verzamelen we beeldmateriaal van wat er goed en minder goed loopt. Omdat beelden meer spreken dan woorden.

Inhoud syndiceren