Blog van koenw

KAA werkt als eerste school mee aan 'Mijn mobiliteit'

Het koninklijk atheneum Antwerpen onder leiding van Karin Heremans werkt mee aan het project 'Mijn mobiliteit'. We vinden het erg belangrijk dat de jongeren ook betrokken worden bij dit stedelijke participatieproject; zij verplaatsen zich tenslotte ook bijzonder veel in de stad en zijn sowieso de toekomst van Antwerpen. Antwerpen aan't woord wil zo ook zijn kennis, ervaring, netwerk op vlak van jongerenparticipatie sterk uitbreiden.

Wijkcomité Zurenborg werkt aan internetforum

Het wijkcomité Zurenborg werkt aan een wijkforum 'Zurenborg Burenzorg'. Bedoeling is om alle Zurenborgers mee te laten discussiëren over allerhande Zurenborgse topics. Voordeel van internet; je kan zelf bepalen wanneer en waar je wenst mee te discussiëren. Handig als je een heel drukke agenda hebt... Tegenwoordig zijn ook heel veel cafés uitgerust met een draadloze internetverbinding!

Op zaterdag 23 april trokken we op stap met verschillende voertuigen (éénwieler, kinderwagen, fietsen, rolstoel, bakfietsen, Pablo de kever, paardentram, elektrisch voertuig, minder-validen, tandem, SUV,…) over de Antwerpse Meir in een bonte, ludieke mobiliteitskaravaan. Tijdens de optocht hebben we de grote internetbevraging www.mijnmobiliteit.be gepromoot aan alle omstaanders, toeristen, ...

Werkgroep 4 Mijn mobiliteit

Maandag 18 april was er alweer de vierde werkgroepvergadering. Weeral veel nieuwe mensen rond de tafel, zelfs een pendelaar van over't water! Een meerwaarde om ook die groep van mensen er bij te hebben!

Nieuwe partners werken mee aan 'Mijn mobiliteit'

De lijst met mensen, organisaties, partners, ... die mee willen werken aan het project 'Mijn mobiliteit' wordt steeds langer (zie onder).

Minikern 20 april 2011

Met voorzitter en secretaris driewekelijks de organisatie bespreken, verder plannen, evalueren, ... etc. Dat noemen wij de 'minikern'.

Veel gesproken over ons project 'Mijn mobiliteit', over het verkiezingsmemorandum, sociale media, stadszichtprogramma etc. etc.

Kaaiengedicht gelanceerd

 Ludo Van Campenhout en Peter Holvoet-Hanssen lanceerden op vrijdag 15 april het 'kaaiengedicht'. Met dit gedicht wil de stad een ruimer wervend programma starten dat de Antwerpenaar deze zomer dichter bij de Scheldekaaien moet brengen. Het belang van een goed wervend programma voor een nieuw stedelijk gebied in ontwikkeling kunnen we vandaag de dag heel mooi vaststellen in Park spoor Noord. 

Voorbereiding Noord ant-woord voorjaar 2011

In de omstreden wijk 2060 een nieuw wijkoverleg opstarten, het leek enkele buurtbewoners vorig najaar  een goed idee na alle negatieve mediaheisa. Eerdere pogingen in de jaren '70, '80, '90, ... waren uitgedoofd. Na enkele wijkvergaderingen is het zoeken naar de juiste formule.

We hebben de internetbevraging over de Antwerpse mobiliteit verlengd tot 10 mei. Dit op vraag van een aantal nieuwe partners die hun achterban nog willen mobiliseren. 

Ondertussen zijn er al heel veel Antwerpenaren die de bevraging ingevuld hebben. Het thema mobiliteit leeft in Antwerpen! Dat is nu al duidelijk.

De Stad Antwerpen wil overgaan tot het opstellen van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) “Nieuw Zurenborg”, voor herontwikkeling van de wijk Zurenborg in de deelgemeente Borgerhout. De mogelijke effecten van het GRUP op het leefmilieu worden bestudeerd in het planmilieueffectrapport (plan-MER).

Inhoud syndiceren