Blog van koenw

Internetbevraging 'Mijn mobiliteit' groot succes!

Aan onze internetbevraging over de mobiliteit in Antwerpen namen ongeveer 1760 mensen deel. Wij willen eerst en vooral al onze partners danken die meegewerkt hebben aan de ontwikkeling en bekendmaking van de bevraging. Verder willen we ook alle deelnemers danken voor de tijd en moeite. Momenteel zijn we bezig met de verwerking van de gegevens. Wij hopen tegen eind juni de resultaten bekend te kunnen maken, evenals de winnaars van de prijzen.

 

Nog 13 keer (heel goed) slapen en dan is hij er weer de Antwerpse Burendag. Promotie middelen zijn nog altijd af te halen in elk stad en districtkantoor. Laat zien dat je meedoet.
En inschrijven voor € 50 toelage kan natuurlijk ook nog bij Opsinjoren of via www.burendag.be
Alvast veel succes en vooral een leuke warme avond.

Stan Copmans...

...herdenken wij vandaag nog meer dan alle andere dagen van het afgelopen jaar. Stan was één van de oudstrijders van het eerste uur van Antwerpen aan’t woord, nu zo’n 8 jaar geleden. Ik heb hem zelf leren kennen een drietal jaar geleden toen ik schoorvoetend mijn eerste kerngroepvergadering bijwoonde. Onafscheidelijk naast Paula. Stan en Paula, ze hebben samen voor altijd een plaats in mijn hart veroverd.

Genkenaars bespreken hun visie op de stad

Op woensdagavond 4 mei organiseerden ‘De Genks‘ een praatforum in de bibliotheek van Genk. Meer dan twintig Genkenaren gingen met elkaar in gesprek over samenleven in de stad. Ze brainstormden over initiatieven in teken van jeugd, taal en integratie.

Binnenkort wordt gestart met het eerste deelproject, de volkstuintjes, voor het nieuw sport- en recreatiepark in het gebied Ruggeveld – Boterlaar - Silsburg. Om dit in de verf te zetten gaan de stad en het district op zoek naar een passende naam voor het nieuwe park. Half april is de campagne ‘Park zoekt naam’ gestart. Iedereen kan suggesties indienen tot zaterdag 14 mei bij het district of bij diverse handelaars uit de buurt.

Rommelmarkten ideale buurtfeesten

Antwerpen aan't woord krijgt vaak de vraag van buurtgroepen; Hoe kunnen we jongeren en allochtonen in onze buurt- en straatfeesten betrekken. Heel simpel; organiseer een rommelmarkt. Succes gegarandeerd!

InAbuurt caravan op buurtfeest 't Dokske

Op de laatste dag van April vierde 'inAbuurt' mee feest met de buurtbewoners van 't Dokske in Merksem. De multimediacaravan stond midden in het feestgedruis en er werden heel wat foto's getrokken! Een uitgebreide fotoreportage vind je op de inAbuurt-pagina van de bewonersgroep 't Dokske.

Op bezoek bij Werkgroep Antwerpen Toegankelijk (WAT)

Op vrijdag 29 april werden we uitgenodigd op de Werkgroep Antwerpen toegankelijk (WAT).  Deze werkgroep werd opgestart n.a.v. Antwerpen culturele hoofdstad 1993. Initieel om advies te geven of Antwerpen voor het evenement wel voldoende toegankelijk was voor personen met een handicap. 

Vandaag hebben we Antwerpen aan't woord voorgesteld aan de werkgroep en ook hét grote stedelijke participatieproject in Antwerpen van 2012: 'Mijn mobiliteit'.

Inhoud syndiceren