Archief - 2014

december 17th

Mijn participatie eindejaarslijstje 2014

 Ik volg alles wat beweegt op gebied van participatie in Antwerpen. Ik probeer zelf ook zoveel mogelijk dingen te ondernemen samen met stadsgenoten. Het was niet makkelijk om hieruit een selectie te maken. Dit zijn mijn heel persoonlijke 10 favoriete Antwerpse participatie-gebeurtenissen van 2014 (in willekeurige volgorde):

  • Ringland omdat ze gans Antwerpen nog eens in vervoering hebben gebracht – www.ringland.be

Burgerjury productontwikkeling

Tijd: 
woe, 17/12/2014 - 10:48
Datum Evenement: 
don, 18/12/2014 - 13:30 - 17:00

Steeds vaker worden klanten als gebruikers betrokken bij het ontwerp of de ontwikkeling van nieuwe producten of diensten. De ervaring en mening van consumenten wordt steeds belangrijker ('user experience'). Ze worden voor een deel mee producent. Zo zijn we de laatste jaren steeds vaker in contact gekomen met productontwikkelaars en designers. Ze hanteren dezelfde visie op ontwikkeling en innovatie.

december 11th

Het vliegend college komt opnieuw naar de wijken

Tijd: 
don, 11/12/2014 - 13:13

Binnenkort brengt het Antwerpse districtsbestuur opnieuw een bezoek aan alle wijken. Ze deden dit voor het eerst helemaal aan het begin van de legislatuur. Het initiatief kreeg ook navolging in andere Antwerpse districten (o.a. Ekeren). Tijdens het vliegend college vertelt het districtscollege u over de geplande projecten in uw wijk en luistert het naar uw mening. Benieuwd of dit districtsbestuur dan ook meer wijkgericht een visie ontwikkeld heeft.

Stuurgroep III 'Kindvriendelijke stad'

Tijd: 
don, 11/12/2014 - 12:45
Datum Evenement: 
woe, 12/11/2014 - 20:00 - 22:00

Afgelopen zondag hebben we de eerste cyclus van workshops met de kinderen van de Weekendschool Antwerpen in schoonheid afgesloten. Foto’s vinden jullie op onze facebookpagina. De kinderen hebben op een bijzonder enthousiaste manier hun ideeën voor hun buurt (Europark Linkeroever) gepresenteerd en bediscussieerd.

december 10th

Heropening nieuwe 'Buurthuis de Buurt'

Tijd: 
woe, 10/12/2014 - 12:01
Datum Evenement: 
zat, 13/12/2014 - 15:00 - 17:00

Het De Coninckplein heeft de laatste jaren op verschillende manieren de pers gehaald. Projecten, zoals het Winterfeest, de Lentepoets, Muziek in de Wijk en het maandelijkse strip- en boekenplein, maar ook tal van kunstmanifestaties staan voor een plein in beweging. Al deze projecten getuigen van een eigen dynamiek op en rond het De Coninckplein. En nu heropent een buurthuis…! Op het plein…! 

Tijd: 
woe, 10/12/2014 - 11:20
Datum Evenement: 
vri, 30/01/2015 - 09:15

Stedelingen zijn meer en meer betrokken bij het vormgeven van hun stad. Ze zetten stedelijke vraagstukken op de agenda, gaan in overleg of debat met het stadsbestuur of zetten zelf stedelijke interventies op. Welke rollen kan het stadsbestuur hierin opnemen? Hoe kan het leren van de initiatieven van haar burgers?

november 28th

Open kinderraad met schepen Ait Daoud

Tijd: 
vri, 28/11/2014 - 11:02
Datum Evenement: 
zon, 07/12/2014 - 11:00 - 13:00

Het is tijd voor participatie! Een open Kinderraad in Antwerpen komt er aan. Op zondag 7 december nodigt Antwerpen aan’t woord, de Weekendschool Antwerpen en schepen Nabilla Ait Daoud u uit in de Raadzaal van het district Antwerpen. Iedereen is welkom om voor één dag raadslid te zijn.

november 26th

Tijd: 
woe, 26/11/2014 - 13:50
Datum Evenement: 
maa, 08/12/2014 - 20:00 - 22:00

 Op donderdag 8 november was er een algemene staking en geen huisvuilophaling in Antwerpen-Noord. Tot grote verbazing en met verontwaardiging hebben de inwoners van Antwerpen-Noord vier dagen in de vuiligheid gezeten. Met het oog op de feestdagen stuurden het wijkoverleg Noord ant-woord, lokale handelaren en Unizo Antwerpen stad een bezorgde brief naar het Antwerps stadsbestuur. Dit jaar valt Kerstmis en Nieuwjaar ook op de dagen van de huisvuilophaling.

november 25th

Netwerkevenement 'Samen strijden tegen armoede'

Tijd: 
din, 25/11/2014 - 18:13
Datum Evenement: 
din, 02/12/2014 - 18:00 - 22:00

 Tal van sociale organisaties, de stad, het OCMW, maar ook Antwerpse ondernemers nemen initiatief in de strijd tegen armoede. De armoede in onze stad neemt immers snel toe. Bijna een kwart van de Antwerpse pasgeborenen groeit op in een kansarm gezin.

Denk mee over toekomst project Changemakers

 Het Minderhedenforum geeft mensen met een migratieachtergrond een stem. Al meer dan 10 jaar zorgt het Minderhedenforum ervoor dat etnisch-culturele minderheden gehoord worden en dat hun noden (h)erkend worden. Er worden thema’s als tewerkstelling, onderwijs, diversiteit & wonen opgevolgd. Eén van hun initiatieven is het project Changemakers.