Archief - 2011

december 6th

Antwerpse jongeren willen vooruit!

’s Morgens elke dag in overvolle trams, geen bussen meer als je ’s nachts van een feestje naar huis wil komen, weeral iemand gecrasht in het skatepark, auto’s die geparkeerd staan op het fietspad, … Een stad is niet altijd een lachertje voor jongeren die vooruit willen. Hoe kunnen we de mobiliteit van jongeren veiliger, comfortabeler, goedkoper, vlotter, … maken? Moeten er dubbeldeck trams komen in Antwerpen?

november 30th

Werkgroep Mijn mobiliteit

Tijd: 
don, 15/12/2011 - 20:00
Datum Evenement: 
don, 15/12/2011 - 20:00 - 22:00

Op het stadsgesprek ‘Mijn mobiliteit’ zijn de kaarten geschud. We werken momenteel aan een eindverslag van alle besprekingen en stemrondes. De ruwe resultaten van de stemrondes werden daags nadien al gepubliceerd: http://www.slideshare.net/KoenWynants/resultaten-stadsgesprek-mijn-mobiliteit-deel-stemming-12.

november 29th

Stadsgesprek Mobiliteit Antwerpen groot succes

Iedereen was het er achteraf over eens: dit stadsgesprek was een enorm succes. Er waren heel diverse mensen, niet alleen inwoners, maar ook politici, tal van mobiliteitsspelers (Cambio, De Lijn, Fietsersbond, Voetgangersbond Antwerpen, ...). Maar evenzeer de 'die hard' autogebruiker... Op het stadsgesprek kwam men tot gedeelde conclusies over een aantal oplossingen.

november 17th

Definitief programma stadsgesprek 'Mijn mobiliteit'

De laatste dagen werd samen met heel veel partners en vrijwilligers verder doorgewerkt aan het programma van het stadsgesprek. Het wordt een heel dynamisch programma waar iedereen aan't woord kan komen. Heel veel interessante topics komen aan bod. In combinatie met de interessante gasten en deelnemers wordt het ongetwijfeld een onvergetelijke en inspirerende dag.... 

Overzicht:

november 10th

Uw mening over Antwerpen als sportstad

In 2013 is Antwerpen Europese Sporthoofdstad. In de aanloop naar dit sportieve topjaar bereidt de stad tal van grote en kleine sportactiviteiten voor. De stad wil graag weten hoeveel belang de Antwerpenaar hecht aan sport. Aan welke sportactiviteiten neemt de Antwerpenaar graag deel? Onder welke voorwaarden zal hij of zij meer gaan sporten of bewegen? Heeft uw vereniging ideeën om anderen aan het sporten te krijgen?

november 8th

Antwerpen Aan't woord

Denk en kies mee op het stadsgesprek!

Antwerpen aan't Woord liet de afgelopen maanden alle weggebruikers over de mobiliteit in Antwerpen aan het woord. Automobilisten, tram- en busgebruikers, fietsers, voetgangers, jong en oud deden massaal voorstellen voor een vlotter, veiliger, milieuvriendelijker en comfortabeler verkeer. Om de beste voorstellen te kiezen organiseert Antwerpen aan't Woord een stadsgesprek 'Mijn Mobiliteit'.

november 4th

De inschrijvingen voor het stadsgesprek komen vlot binnen. Niet alleen zijn er nu al Antwerpenaren uit de 9 verschillende districten ingeschreven, maar ook tal van middenveldorganisaties (Unizo Antwerpen stad, Trein tram bus, FEDERAUTO, Samenlevingsopbouw Antwerpen stad, ACW, …), politici, experten, journalisten, …

Citylaboweekend ‘Antwerp future mobility’

Nadat we eerder het fiat kregen van  experten hebben we ons teruggetrokken samen met enkele productontwikkelaars, stedenbouwkundigen, architecten, toekomstdenkers, … De opdracht voor deze groep creatievelingen was om verder te werken aan de voorstellen van de Antwerpenaren. Vooral met het oog om de ideeën concreter, grafischer, schematischer en inspirerender weer te geven.

Experten geraadpleegd over voorstellen Antwerpenaren

In de loop van oktober hebben we alle voorstellen die we het afgelopen jaar verzameld hebben geordend en geclusterd. Een huzarenstukje wetende dat meer dan 2500 Antwerpenaren geraadpleegd werden. Om het nut, de doeltreffendheid en de haalbaarheid van de voorstellen te checken hebben we alles voorgelegd aan allerhande experten op vlak van mobiliteit. Niet enkel professoren, maar ook experten van middenveldorganisaties, bewonersgroepen, …

oktober 9th